Veterinárna ambulancia

 

Veterinárna ambulancia pre malé a drobné zvieratá

 

MVDr.Daniela Laurenčíková

 

Starostlivosť o zdravie a prosperitu spoločenských zvierat