Veterinárna ambulancia

Výjazdová služba k pacientom

V odôvodnených prípadoch je možná návšteva pacienta doma

Termín návštevy si dohodnete na čísle -  0910 978 234