Veterinárna ambulancia

Služby ktoré poskytujeme

Preventívne úkony

 • očkovanie – všetky základné a nadštandardné očkovania psov, mačiek,
  fretiek, králikov a koní

 •  odčervenie – preventívny program proti vnútorným parazitom

 •  boj proti vonkajším parazitom – prípravky proti blchám, kliešťom, roztočom

Interná medicína

 •  diagnostika vnútorných chorôb s použitím ultrasonografie (USG-ALOCA SSD-500) a  laboratórnych metód
  v spolupráci s laboratóriami SYNLAB, ALPHA-MEDICAL, Štátnym veterinárnym

  a potravinovým ústavom v Bratislave a vybranými zahraničnými pracoviskami

 • liečba vnútorných chorôb: medikamentózna, dietologická, infúzna
  s možnosťou hospitalizácie

 • špecializovaná starostlivosť o geriatrických pacientov

 • dlhodobá liečba pacientov chonicky chorých na obličky, pečeň, srdce a diabetikov

 • nechirurgická liečba nádorových ochorení

Chirurgia

 • chirurgia mäkkých tkanív: 
     
  - reparácia všetkých druhov hernií,
     
  - operácie na močovom trakte (močové kamene)
      - odstránenie novotvarov kože, podkožia, mliečnej žlazy,
      - odstránenie cudzieho telesa v zažívacom trakte (gastrotómia, enterotómia)

 • sterilizácia samíc, kastrácia samcov (aj kryptorchidov)

 • traumatológia: chirurgické ošetrenie hryzných a ostatných rán, konzervatívne ošetrenie zlomenín

 • korekcia očných viečok: entropium, ektropium, plastika po vybratí tumoru viečka

 Stomatológia

 • odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom

 • odstraňovanie zubného kameňa manuálne

 • extrakcia mliečnych aj trvalých zubov

 • operácie v dutine ústnej

 • preventívny program proti zubnému kameňu

Dermatológia

 • diagnostika a liečba akútnych aj chronických ochorení kože

Gynekológia a pôrodníctvo

 • určenie optimálnej doby pripustenia sučky v dobe hárania

 • diagnostická vaginálna cytológia

 • umelá inseminácia

 • asistencia pri pôrode (aj v domácom prostredí)

 • terapia novorodencov, poradenstvo o výžive gravidnej a kojacej sučky a šteniatok

Andrológia

 • odber a vyšetrenie semena psov

Hospitalizácia

V odôvodnených prípadoch poskytneme možnosť ponechať pacienta na potrebný čas (aj v noci)  pod  lekárskym dozorom  vo vyhradených hospitalizačných priestoroch našej ambulancie.

Doklady

 • začipovanie zvieraťa

 • vystavenie PET pasu

 • registrácia v centrálnom registri spoločenských zvierat

 • vybavenie dokladov na vycestovanie spoločenských zvierat do celého sveta