Strečnianska 4, BA Petržalka - Lúky

Na požiadanie, po dohode a zvážení vhodnosti vykonávam terapiu pijavicou lekárskou.

Hirudoterapia - prírodná, staronová a veľmi účinná liečba

  • ako podporná liečba akútnych stavov

  • ako alternatívna liečba chronických stavov, ktoré sa nezlepšujú

  • blahodárne účinky

Doporučené diagnózy na liečbu pijavicou:

Poruchy pohybového aparátu u psov  – artróza, artritída, pooperačné stavy na pohybovom aparáte, nehojace sa zlomeniny,  neuritída, rozsiahle rany, nehojace sa rany, poúrazové stavy, ochorenie  prostaty, zápal obličiek, zápal pľúc, poruchy krvotvorby, bolesti

U koní  ochorenia pohybového aparátu – končatiny:  zápal šľachy, zápal kĺbu – nálevky,  flegmóna, laminitída/schvátenie kopýt; chrbát – preťažené svalstvo krku a chrbta, tide syndrom; ostatné - pneumónia, myoglobinúria, svalová asténia

Dôvod pre liečbu pijavicou lekárskou  - podpora vlastných hojivých mechanizmov v organizme, progres v liečení ochorenia, ktoré dlho nereagovalo na nijakú liečbu, nemožnosť ovlpyvniť bolesti liekmi, nemožnosť dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu z nezistených príčin, detoxikácia organizmu, všeobecná podpora vitality

Zvieratá terapiu znášajú veľmi dobre. Obyčajne počas nej dochádza k relaxácii a upokojeniu.