Veterinárna ambulancia

MVDr. Daniela Laurenčíková
(Patschová)

 IČO 40486044   DIČ 1040016043
 KVL SR č.licencie 1325

Odborná spôsobilosť:

  • Vysoká škola veterinárska v Košiciach ukončená s červeným diplomom a Cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky

  • 1.atestácia - postgraduál

  • sústavné štúdium - účasť na seminároch, prednáškach, workshopoch

  • 30 rokov odbornej praxe a skúseností

Členstvo v profesných asociáciách:

  • Člen KVL SR -  Komora veterinárnych lekárov Slovenskej Republiky

  • Člen SAVLMZ  - Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat

  • Člen SSVD Slovenská spoločnosť veterinárnej dermatológie

  • Člen SSFM Slovenská spoločnosť felínnej medicíny SSFM

 


Absolvované odborné semináre: